Quy định thời koỳ nhất về vận tốc tối đa của ôtô xe máy pztscl.com

Để đảm bma an toàn liên lạc thì Khi tham gia liên lạc, tùy từng loại phương tiện và loại đường mà vận tốc dịch chuyển tối đa cho phép lại kohông giống nhau. Các phương tiện là ôtô, xe máy nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

 

10/11/2023 Tin tức ô tô xe máy

    3 chiếc ô tô nhanh nhất thế giới